×

Hỗ trợ pháp lý

Thủ tục Pháp lý cho Cá nhân nước ngoài mua Bất động sản tại Việt Nam

Thủ tục Pháp lý cho Cá nhân nước ngoài mua Bất động sản tại Việt Nam, Bạn có biết người nước ngoài cần những thủ tục gì để sở hữu nhà và bất động sản ở tại Việt Nam

Những điểm cần lưu ý của nghị quyết số 50 - NQ/TW về đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Nghị quyết số 50 - NQ/TW thể hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính Trị về việc thắt chặt chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài

10 điểm MỚI đối với người lao động theo Bộ Luật lao động mới được Quốc Hội thông qua

Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều điểm mới với mục đích hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động

0941.786.787