×

Bất động sản khu công nghiệp

Thông tin Khu công nghiệp Việt Nam: Thuê xưởng Khu công nghiệp Việt Nam, mua và thuê nhà xưởng, kho xưởng, thuê đất KCN Việt Nam

Khu công nghiệp DEEP C - Quảng Ninh

Thủy Nguyên - Hải Phòng
Quy mô: 18.000m2

Khu công nghiệp Điềm Thụy A - tỉnh Thái Nguyên

Thủy Nguyên - Hải Phòng
Quy mô: 18.000m2

Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Thủy Nguyên - Hải Phòng
Quy mô: 18.000m2

Khu công nghiệp An Phát Complex - Hải Dương

Thủy Nguyên - Hải Phòng
Quy mô: 18.000m2

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ III - Bà Rịa Vũng Tàu

Thủy Nguyên - Hải Phòng
Quy mô: 18.000m2
0941.786.787