×

Khu chung cư hỗn hợp

Aqua City

Thủy Nguyên - Hải Phòng
Quy mô: 18.000m2
0941.786.787