1.Cá nhân nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?
Trả lời:
Căn cứ Điều 7 và  Điều 159 Luật nhà ở Việt Nam năm 2014: Cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
2. Được sở hữu thông qua những hình thức nào?
Trả lời:
Căn cứ Điều 75 nghị định 99/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính Phủ :CNNN có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua 02 hình thức
Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam (Để bán)
Mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở (Để ở)
Điều 75 nghị định 99/2015/NĐ-CP
3. Cá nhân nước ngoài được mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế những loại Nhà ở nào?
Trả lời:
Căn cứ Điều 7 và  Điều 159 Luật nhà ở Việt Nam năm 2014: Cá nhân người nước ngoài được mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế những loại nhà ở/bất động sản sau:
Căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập)
Trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.
4. Các CNNN có được sở hữu nhà trên đất thổ cư  – đất của người Việt Nam đã ở lâu năm?
Trả lời:
Căn cứ Luật Nhà ở Việt Nam 2014, Cá nhân nước ngoài Không được sở hữu nhà trên đất thổ cư, đất ở của Người Việt Nam đã ở lâu năm.
Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu Căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
5. CNNN cần đáp ứng điều kiện gì để sở hữu được Nhà ở tại Việt Nam?
Trả lời/
Căn cứ Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP: Cá nhân nước ngoài để được sở hữu nhà ở tại Việt Nam cần đáp ứng 02 điều kiện sau:
Nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp – hộ chiếu còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.
Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao